Jak często spotykacie się z pacjentami chorującymi na kiłę?