in vitro, nieprawidłowy rozwój embrionów, możliwości, szanse?