Kamica nerkowa, zastój, białkomocz, krwinkomocz i nawracające ZUMy, do tego ciąża