Medycyna rodzinna Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Do powikłań swoistych cukrzycy nie należy:
 1. Nefropatia
 2. Retinopatia
 3. Polineuropatia
 4. ...
 5. ...
Menopauza występuje kiedy po ostatnim krwawieniu miesięcznym zaobserwowano co najmniej:
 1. 2-miesięczną przerwę
 2. 3-miesięczną przerwę
 3. 6-miesięczną przerwę
 4. ...
 5. ...
Wykrztuszania więcej niż 100 ml krwi w krótkim czasie świadczy o krwotoku płucnym i jest wskazaniem do:
 1. Leczenia w poz.
 2. Konsultacji specjalistycznej w trybie planowym
 3. Konsultacji specjalistycznej w trybie pilnym
 4. ...
 5. ...
Szczepienie BCG niemowląt chroni:
 1. Ciężkich krwiopochodnych postaci gruźlicy
 2. Gruźlicy płuc włóknisto-jamistej
 3. Gruźlicy płuc włóknisto-jamistej i z marskością płuc
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka choroby refluksowej nie należy:
 1. Płeć żeńska
 2. Podeszły wiek
 3. Ciąża
 4. ...
 5. ...
Po jakim czasie stosowania diety bez osiągnięcia celów leczenia należy wdrożyć leczenie farmakologiczne w hiperlipidemii (poza hiperlipidemią rodzinną):
 1. 2 tygodniach
 2. 4 tygodniach
 3. 6 tygodniach
 4. ...
 5. ...
W okresie pomenopauzalnym jakiekolwiek plamienia i krwawienia wymagają:
 1. Obserwacji w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza poz.
 2. Obserwacji w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza poz. i badań dodatkowych
 3. Dokładnego badania ginekologicznego i dalszej obserwacji przez 6 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do leczenia operacyjnego tętniaka aorty jest średnica powyżej:
 1. 1 cm
 2. 2cm
 3. 3cm
 4. ...
 5. ...
Osobowość człowieka jest złożoną strukturą. Wg klasyfikacji ICD-10 wyróżnia się specyficzne postaci jej zaburzeń, oprócz osobowości:
 1. Paranoicznej
 2. Schizoidalnej
 3. Dyssocjalnej
 4. ...
 5. ...
Czerwone plamy na powiekach, czole, potylicy i karku, zanikające przed 2 rokiem życia to:
 1. Plamy mongolskie
 2. Naczyniaki włośniczkowe
 3. Naczyniaki jamiste
 4. ...
 5. ...
Do postaci klinicznych mózgowego porażenia dziecięcego nie należy:
 1. Porażenie połowicze
 2. Obustronne porażenie połowicze
 3. Obustronne porażenie kurczowe
 4. ...
 5. ...
Które stwierdzenie dotyczące schładzania osoby poparzonej zimną wodą jest prawdziwe:
 1. Ochładzanie ma większe znaczenie natychmiast po oparzeniu
 2. Schładzanie powinno trwać do 15 minut lub wystąpienia dreszczy
 3. Należy schładzać nie więcej niż 10% powierzchni ciała naraz
 4. ...
 5. ...
Która z sytuacji nie wymaga zgłoszenia do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
 1. Podejrzenie tężca
 2. Stwierdzenie mononukleozy zakaźnej
 3. Podejrzenie zachorowania na odrę
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zastosowania antybiotyków w przypadku pogryzienia przez kleszcza:
 1. Należy zastosować antybiotyk, gdy wykazano obecność swoistych przeciwciał, nawet przy braku objawów klinicznych
 2. Wielomiesięczna antybiotykoterapia nie przynosi korzyści medycznych i nie poprawia jakości życia pacjentów
 3. Profilaktyka poekspozycyjna (jednorazowo 200mg doksycykliny) powinna być stosowana każdej osoby w ciągu 48 godzin od ugryzienia
 4. ...
 5. ...
O skuteczności leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza preparatami żelaza świadczy:
 1. Wzrost stężenia hemoglobiny o około 2g/dl po 1-2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia
 2. Wzrost liczby retikulocytów po 3 dniach leczenia
 3. Wzrost liczby erytrocytów po tygodniu leczenia
 4. ...
 5. ...
Pacjentce lat 55 u której w badaniu DXA stwierdza się T-score= -1,5 powinno się zalecić:
1. Dietę bogatą w wapń.
2. Suplementację witaminą D3.
3. Odpowiednią aktywność fizyczną.
4. Zaprzestanie palenia papierosów.
5. Bisfosfoniany.
Prawidłowe odpowiedzi są:
 1. 1,2
 2. 1,3
 3. 1,2,4
 4. ...
 5. ...
U pacjenta leczonego przewlekle acenokumarolem z powodu migotania przedsionków u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono INR=4,7 należy :
 1. Zmniejszyć kolejne dawki acenokumarolu
 2. Opuścić jedną dawkę acenokumarolu a następnie zmniejszyć kolejne dawki
 3. Opuścić dwie dawki acenokumarolu
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych leków powinien otrzymać pacjent z cukrzycą typu I w leczeniu nadciśnienia tętniczego jako lek pierwszego rzutu:
 1. Bisoprolol
 2. Amlodypinę
 3. Indapamid
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij