Celem znacznego zminimalizowania absencji pacjentów, zastanawiam się nad wprowadzeniem przy rezerwacji poboru części należności z góry za wizytę na poczet kolejnej.W razie nie stawienia się pacjenta na dzień wcześniej potwierdzoną wizytę nastąpiłby brak możliwości odzyskania pienię...