Pacjent( 21.02.2020) : na pyrtku mom boloka. Jak pyrtek sztyw...