Kobieta, stan po CC(C1P1) 1,5tyg. temu.Podano w szpitalu ... i.v. W szpitalu początkowo zaczerwienie skory brzucha z krostkami oraz świądem, w wykonanym USG obrzęk tk. podskórnej -wypisana do domu w stanie dobrym z zaleceniem przyjmowania wapna.Obecnie po kilku dniach wysypka uogólniła się na cale ciało, towarzyszy jej uporczywy świąd, obrz...