Pacjent trafił do nas z powodu pourazowej odmy opłucnowej z krwiakiem.( liczne złamania żeber)Uraz klatki wystąpił podczas napadu padaczkowego typu grand mal. Chory leczony na padaczkę od 8.roku życia. Podaje,ze napady występują raz na kilka dni. Zespół psychoorganiczny;pacjent spowolniały, niechętnie odpowiada na pytania. Podaje,ze stale wypija 3 piwa przed snem.Otyłość brzuszna.(to od tego piwa!) W szpitalu rejonowym świeżo wykryto cukrzycę ( poziomy insulinyy na czczo około 200mg%), oraz nadciśnienie tętnicze. Pacjent otrzymał nitrendypinę 2x10 mg oraz ... 1x5mg. Włączono terapię insuliną(...+mieszanka na noc) Leczenie padaczki: ......