Przypadek 9-letniego chłopca, który w połowie maja był hospitalizowany na Oddziale Pediatrycznym. Przyjęty wtedy z powodu bólów głowy i wymiotów. Dolegliwości pojawiły w dniu poprzedzającym przyjęcie: nasilały się od rana po obudzeniu, stopniowo - najpierw bóle lewej ok. skroniowej i wtórnie ok. czołowej, następnie nudności i wymioty. Po wymiotach poprawa samopoczucia. Ponadto zgłaszał bóle brzucha ok. okołopępkowej (również w godzinach rannych), osłabienie apetytu i zmniejszoną diurezę. Nie gorączkował, stolec prawidłowy, bez biegunki. Po leczeniu zachowawczym i diagnostyce wypisany, obecnie (po ok. 2 tygodniach) podobne epizody nie powtórzyły się. W wywiadzie podobne epizody od ok. 1,5 roku 1-2 x w miesiącu, do kilku godzin. Bez epizodów stałych, cyklicznych - codziennych. Bez foto- i fonofobii, zaburzeń widzenia i innych dolegliwości. Pomiędzy epizodami bez niepokojących objawów. Bez uchwytnych deficytów w badaniu neurologicznym, cech dysproporcji ciała, zmian skórnych. Kontakt słowny bardzo dobry, logiczny. Polecenia spełnia - rezolutny dzieciak. Rozwój chłopca prawidłowy, bez problemów w nauce. Ponadto chłopiec jest pod opieką Poradni Kardiologicznej (obserwacja w kierunku zaburzeń rytmu serca). Leków na stałe nie otrzymuje. Hospitalizowany 2-krotnie w 2014 i 2015 roku z powodu infekcji dróg oddechowych. Szczepiony wg kalendarza. Uczuleń na leki mama nie podaje. W wywiadzie rodzinnym: nadciśnienie tętnicze, rwa kulszowa (ojciec). W szpitalu wykonano TK głowy i stwierdzono w opisie ognisko hiperdensyjne o śr. 6mm w obrębie przysadki mózgowej - drobne ognisko krwotoczne? Gęsta torbiel? W badaniu MR głowy w opisie przysadka mózgowa położona prawidłowo, w obrębie niepowiększonego siodła tureckiego, o wymiarach przednio-tylnym 8mm, poprzecznym 10mm i wysokości do ok. 8mm. Miąższ przysadki o prawidłowym zróżnicowaniu na płat przedni i tylny, po dożylnym podaniu kontrastu, również w sekw. dynamicznych, ulega prawidłowemu wzmocnieniu. Na pograniczu części przednij i tylnej przysadki widoczna po podaniu SK lita owalna zmiana o średnicy 4,6x10x4,7 - izo T1, hipo T2 i bez wzmocnienia po podaniu SK. Lejek przysadki i skrzyżowanie nerwów wzrokowych bz. Wnioski: podejrzenie torbieli kieszonki Rathkego do ró...