Pacjent dotychczas przyjmował ... 1x w tyg 20 mg , ch...