Now I've got that feeling once again I can't explain, you would not understand This is not how I am. I have become comfortably numb. Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,kate_bush__pink_floyd,comfortably_numb_.html Określenia : próg tolerancji , okno zmiany w krótkim/długim przedziale czasu , pasma przyzwyczajeń , neurony przyzwyczajenia , analgetyczne właściwości wody . I. Typ stomatologiczny ( z wąskim oknem zmian ) . Uncomfortably ... Rozwój dynamicznego procesu patologicznego przebijający próg tolerancji...