18 sierpnia pacjentka miała pobraną krew w ramach badań okresowych. Po pobraniu zgłasza bolesność kończyny górnej w okolicy łokcia. W badaniu przedmiotowym tkliwość palpacyjna i uciskowa skóry od połowy ramienia do połowy przedramienia; bez obrzęków ani patologicznych oporów, bez nadmiernego ucieplenia. Widoczny siniec w zgięciu łokciowym. Ruchomość stawu łokciowego prawidłowa. Ciepłota ciała prawidłowa, brak ogólnych objawów, które mogłyby wskazywać na zakażenie...