Drodzy koledzy, czy według Was i EBM są wskazania do wykonania gazometrii u pieszego potrąconego przez auto ciężarowe, z widoczną, krwawiącą raną tłuczoną okolicy czołowej głowy, w karcie ZRM GCS 13, liczba oddechów 70/min, szmer pęcherzykowy prawidłowy, saturacja 90%, RR 150/90, tętno 100/min, źrenice normalnej szerokości z prawidłową reakcją na światło/ w karcie TRIAGE SOR GCS 15, saturacja 89%, pozostałe parametry w normie? Zastosowane leczenie w SOR: chirurgiczne opracowanie ran, AT 1 amp sc, Optylite 500 ml, ... 3 mg iv, chory przeniesiony do oddziału chirurgii. W TK bez podania kontrastu wykonanym 2 godziny po przyjęciu do szpitala - TK KLP: obszar stłuczenia miąższu płucnego z wysiękiem pęcherzykowym i pourazowymi torbielami powietrznymi w seg. 1/2 płuca lewego, złamanie tylnych odcinków żeber I-III po lewej stronie bez istotnego przemieszczenia, IV, V z istotnym przemieszczeniem, złamanie tylnej części wydrążenia stawowego lewej łopatki bez przemieszczenia, złamanie wyrostka kruczego lewej łopatki, niewielki krwiak w lewej jamie opłucnej do 11 mm, szczelinowata odma opłucnowa 6,5 mm lewej jamy opłucnej, narządy śródpiersia bez zmian w badaniu bez podania kontrastu. TK głowy: duża ilość wolnego powietrza układająca się na przednich obrysach i u podstawy płata czołowego gr. do 12 mm, cechy stłuczenia obu płatów czołowych bez cech istotnego ukrwotocznienia (drobne wybroczyny śr. 2 mm na zewnętrznych obrysach obu płatów, złamanie z nie...