Pacjent 35 lat z aksonalną polineuropatią czuciowo-ruchową. Zaburzenia chodu ale porusza się samodziel...