Pacjentka z SM od 20 lat, 6 lat temu zapalenie nerwu wzrokowego, leczone solumedrolem, od dawna ostrość wzroku na poziomie 02-0,4, jak się "napnie i skoncentruje". W badaniu OCT uogólnione ścieńczenie warstwy komórek zwojowych i wypłaszczenie włókien nerwowych. Zasugerowałam neuroprotekcję (Axobrex...