Problem pojawił się podczas dyskusji w innym wątku. Otóż w wielu wytycznych jest zapis , że datą rozpoczęcia izolacji jest data wykonania testu. Jednak literalny zapis rozporządzenia jest taki: "po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych" Co mam rozumieć jako datę uzyskania wyniku podczas decyzji o n...