Czy przy stosowaniu cerebrolizyny dożylnie istnieje ryzyko: 1. immunizacji/alergizacji na BDN...