Jak rozwiązane są sprawy resuscytacji wewnątrzszpitalnych (oczywiście poza SOR)? Kto i w jaki sposób jest do tego wyznaczony? Czy spośród dyżurnych na anestezji/oiom idzie ten, kto akurat nie jest zajęty? I dalej- EWS (early warning signs)- czy lekarze i pielęgniarki oddziałów nie-OIOM i nie-SOR są przeszkoleni i wiedzą,...