Czy można intubować przytomnych pacjentów, w sytuacji podejrzenia zagrożenia życia (np. narastający obrzęk Quinckiego, czy inne sytuacje, w których można się spodziewać zamknięcia dróg oddechowych)? Załóżm...