Proszę o doświadczenia dotyczące stosowania vac terapii. My ok. 2 lat temu mieliśmy chorego, który w wyniku wybuchu butli gazowej doznał urwania kończyn - górnej i dolnej, rany były głęboko penetrujące, brudne, zakażone. Cała terapia oczyszczania i gojenia ran trwała kilka miesięcy ale uratowała chłopu życie. Leczenie polega na stałym odsysaniu treści z rany przez vac aparat, ponadto założone do rany opatrunki pięknie stymulują ziarninowanie ran. Leczenie jest drogie, ale porównywalne z drogą antybiotykoterapią ( 1 opatrunek na...