Pacj prosi o skierowanie do sanatorium- z powodu cukrzycy. Czy stan po implantacji ukladu stymulujacegoAAI z powodu zespołu chorej zatoki z repozycja elektrody p...