8-miesięczny chłopczyk od 14.02leczony Augmentinem z powodu zapalenia węzłów chłonnych podżuchwowych z gorączką, z odchyleń w badaniach laboratoryjnych CRP 40 (N 0-5), leukocytoza 25tys, nadpłytkowość. Pakiet węzłów, spoiste, bolesne przy dotyku, skóra nad nimi niezmieniona, wokół obrzęk. Do 17.02 na Augmentinie, kontrolne CRP 53, morfologia bez zmian, 17.02- zmiana na Ceftriakoson, 18.02 CRP ...