Doszły mnie słuchy, że skoro mam praktykę w miejscu wezwania i pracuję jako podwykonawca, to nie muszę mieć siedziby firmy. Praw...