Mam zagwozdkę prawną - dotyczy leczenia pacjentów w wieku 16-18 lat w przypadkach nagłych, niezagrażających życiu. Przypadek 1: Na ostry dyżur zgłasza się pacjent 17 lat z urazem, z pełnoletnią osobą towarzyszącą niebędącą spokrewnioną z pacjentem. Wg prawa w stanach nagłych można zbadać pacjenta, nie można wykonać zabiegów - czy można w takim razie wykonać rtg, założyć gips? Zakładamy, że pacjent wyraża zgodę na leczenie. A co jeżeli zgłosi się ...