Kiedy u małych dzieci (0-3 lat) wykonujecie badanie ureterocystog...