Pani lat 82 zgłosiła się na SOR po urazie. Stwierdzono złamania nasady bliższej k. ramiennej. Zalecono ..., temblak i kontrolę ortopedyczną za 3 tygodnie. Na pewno nie znam aktualnych wytycznych stąd moje pytanie: Czy tak si...