Dobry wieczór. Proszę o opinię dotyczącą tego zagadnienia. Mężczyzna lat 30, dotychczas bez chorób przewlekłych. W wywiadzie z istotnych informacji jedynie stan po appendektomii. Przewlekłe, okresowo występujące dolegliwości bólowe śródbrzusza bardziej na zasadzie dyskomfortu + pojedyncze epizody śluzowych biegunek. Bez innych objawów chorobowych. W USG jamy brzusznej bez odchyleń. W badaniach laboratoryjnych bez odchyleń....