Proszę o pomoc w podjęciu decyzji o sposobie operacji : Pacjent l. 76 - przed 5 laty operowany z powodu raka odbytnicy- wykonano zabieg Milesa , kolostomia wykonana na esicy- pacjent przeszedł pełny cykl chemioterapii, do chwili obecnej bez cech wznowy nowotworu - ale: przed dwoma laty na wyjeździe wypadniętaczęść esicy i jej martwica- wykonano resekcję pozostałej części esicy zstępnicy i poł...