Pacjentka lat 62 z chłoniakiem SLL z pierwotną lokalizacją w piersi lewej. Aktualnie pod nadzorem hematologa, nic nie trzeba robić hematologicznie gdyż proces postępuje powoli. Dokuczliwa jest zmiana w piersi gdzie przed 2 laty zostały pobrane próbki gruboigłowe. W aktualnym USG powięks...