Pacjentka 25 lat. Przewlekła pokrzywka słaboreagująca na leki przeciwhistaminowe w trakcie diagnostyki. Zaostrzeniom pokrzywki zaczęły towarzyszyć bolesne obrzęki stawów ustępujące wraz z ustępowaniem pokrzywki- w ciągu kilku do kilkunastu godzin. Dodatkowo, zaostrzeniom pokrzywki  towarzyszą stany podgorączkowe, czasem obrzęk naczynioruchowy twarzy o umiarkowanym nasileniu. Poza tym, w badaniu fizykalnym bz. W badaniach ...