Młoda dziewczyna od 2-3 dni wysypka półpaścowa . Z wywiadu : stara się o dziecko...