Czy salmonella paratyphi i proteus vulgaris, gdy są dodatnie odczyny we krwi w odczynie widala? mog być przyczyną przewlekłego uszkodzenia wątroby z okresowo narastającymi pramaterami cholestazy ggtp. alat bilirubina całk i bezp, z normą w fosfatazie zasadowej, bez cech autoimmunologii i innych przyczyn cholestazy w echoendoskopii , MRI, USG? W wywiadzie przebyta infekcja myco...