Podwyższone NT poza wadą genetyczną może świadczyć również o innych wadach, np. wadach serca. Jak to wygląda w Was...