Prośba. Gdzie można wykonać bipsję kosmówki do diagnostyki prenatalnej. Pyt...