Przypadek z mojej przychodni-dziecko 13-miesięczne nagle dostaje wysokiej gorączki(40st.C) bez innych objawów.Wezwany lekarz nie znajduje uchwytnej przyczyny gorączki,ale radzi rodzicom konsultację w IP(dziecko jest wnukiem pielęgniarki).W IP wszystkie wykonane badania(CRP,morfologia,rtg płuc,USG brzucha)-bez odchyleń,ale dziecko nadal ma 40 st.,więc zostaje na obserwację.Po podaniu ... i leków p-gorączkowych jest poprawa,dziecko domaga się nawet posiłku.Po 2 h ponownie wzrost temperatury,pogors...