Dziecko bez problemow rozwojowych . W pierwszej klasie szkoly podstawowej zaobserwowano problemy z nauką. Badanie intelektu wykazało znaczną dysharmonię (wysoka inteligencja werbalna , niska bezsłowna)Mimo to wskazano , ż dziecko posiada dobre podstawy do ukończenia szkoły. Wizyty u neurologów: EEG w normie z nadwyżką fal TETA jak na swój wiek , wszelkie odruchy prawidłowe , rozpoznania- Zespół deficytów fragmentarycznych , dyspraksja. Okulista , nadwzroczność +1.5. Wada wymowy - logopeda Zastosowano leczenia wspomagające , terapia SI , Biofeedback, osteopatia , korepetycje , suplementy -kwasy omega. Po 1,5 roku -dziecko nie daje rady - nauczanie indywidualne. Logopeda - słaby progres. Ponownie neurolog- EEG takie jak uprzednio (fale TETA) , rezonans magnetyczny - prawidłowy Okulista (3 dni w szpitalu) - lekkie zaburzenia przewodnictwa nerwów wzrokowych , objawy korowego uszkodzenia widzenia. W stosunku do pierwszego bada...