Donna K. Arnett i Steven A. Claas. Preventing and Controlling Hypertension in the Era of Genomic Innovation and Environmental Transformation, LINK: JAMA 2012;308:1745 Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) w cyklu „punkt widzenia” Donna K. Arnett i Steven A. Claas opublikowali interesujący artykuł poświęcony czynnikom związanym z rozwojem nadciśnienia tętniczego. Na wstępie autorzy przypomnieli, że 60 lat temu w 1953 roku Watson i Crick opublikowali na łamach Nature pracę, w której opisali strukturę DNA a bez mała pół wieku później na łamach tego samego czasopisma opublikowano raport stanowiący efekt zakończenia Projektu Ludzkiego Genomu. Na pytanie, czy genomika przyczyniła się do poszerzenia naszej wiedzy na temat nadciśnienia odpowiadają twierdząco. Badania asocjacyjne całego genomu (GWAS - GenomeWide Association Studies), oceniające miliony polimorfizmów całego genomu i umożliwiające identyfikację genów mających łagodny do umiarkowanego wpływ na wysokość ciśnienia tętniczego pozwoliły zidentyfikować 28 genów przyczyniających się do zmienności wartości ciśnienia. Co istotne, w 22 z 28 przypadków wcześniej nigdy nie podejrzewano, że geny te uczestniczą w regulacji ciśnienia tętniczego. Szczegółowe zrozumienie, które z genów uczestniczą w rozwoju zarówno rzadkich form nadciśnienia wtórnego jak i nadciśnienia samoistnego, może doprowadzić do opracowania nowszych metod prewencji, rozpoznawania i leczenia tej choroby. Taka jest przyszłość gen...