Prośba o radę.Czy pracownikom zakładów komunalnych, którzy szczepienie p\tężcowe mieli ponad 15 lat temu podaje się jedną daw...