http://www.mp.pl/pytania/pediatria/najnowsze-pytania/171167,jakie-leki-mozna-stosowac-w-leczeniu-pokrzywki-u-dzieci .Odpowiedziała dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz Klinika Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Pokrzywka u niemowląt występuje rzadko, najczęściej z powodu zależnej od IgE reakcji na pokarm (głównie mleko krowie, jaja, rzadziej orzeszki ziemne). W takich przypadkach najczęściej stosuje się glikokortykosteroid ogólnie (GKS), a w przypadku anafilaksji – adrenalinę. Ograniczeniem w zastosowaniu leków przeciwhistaminowych u niemowląt jest brak rejestracji w tej grupie wiekowej. Wyjątkiem jest dimetynden zarejestrowany od 2. miesiąca życia oraz ketotifen zarejestrowany od 7. miesiąca życia. Niemniej jednak, podobnie j...