Leczymy Spidermena. Odpadł z fasady akademika. Pacjent 19 lat, ręka wiodąca. Otwarte złamanie nasady dalszej kości ramiennej prawej vide print (nie załączam boku bo jest mało czytelny, ale AP chyba wystarczy - w każdym razie łokciówka jest cała). Bez istotnego uszkodzenia tkanek miękkich, ukrwienie prawidłowe, cofająca sie praksja w zakresie nerwu promieniowego. Przeleżał chwilę (nie wiadomo jak długą) w mrowisku więc po wiszących z łokcia odłamkach biegały przez pewien czas mrów...