Lawrence O. Gostin . Who Owns Human Genes? Is DNA Patentable? , LINK: JAMA. 2013;310:791 Na łamach JAMA ukazała się praca Lawrence’a O. Gostina dotycząca możliwości opatentowania badań DNA. Po oświadczeniu Angeliny Jolie dotyczącym poddania się profilaktycznej mastektomii znacznie wzrosło zainteresowanie badaniami genetycznymi i chirurgią profilaktyczną. Badania mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 kosztują ponad 3000 dolarów, co powoduje, że wiele kobiet nie może sobie na nie pozwolić. Wysokie koszty są częściowo konsekwencją ochrony własności intelektualnej firmy Myriad Genetics Inc, która zsekwencjonowała geny i opracowała test. Amerykański sąd najwyższy uznał w czerwcu 2013, że wyizolowany DNA jest produktem naturalnym i nie może być objęty patentem, natomiast komplementarny DNA (cDNA) jest produktem syntetycznym i może być opatentowany. Myriad stracił wyłączne prawo do i...