Zdecydowaliślimy się na inseminację ze stymulacją Wyniki z 3 dnia poprzedniego cyklu: FSH 4,27 mIU/ml, LH 4,44 mIU/ml, ... 58 pg/ml Wyniki z 10 dnia poprzedniego cyklu: ... 10...