in vitro - czy b. wiele zależy tutaj od klasy, dorobku specjalisty prowadzącego? Czy - użyję tutaj celowo...