Peter Willeit i wsp. Telomere Length and Risk of Incident Cancer and Cancer Mortality, JAMA 2010;304:69 Telomery to kompleksy nukleoprotein zlokalizowane na zakończeniach chromosomów, odpowiedzialne za ich integralność. Z każdym cyklem komórkowym długość telomerów zmniejsza się – odzwierciedlając procesy starzenia organizmu na poziomie komórkowym - przy znacznym skróceniu dochodzi bowiem do zaburzeń replikacji komórek. Wyniki badań eksperymentalnych na zwierzętach, badań podstawowych i genetycznych sugerują, że krótkie telomery (a w ich następstwie niestabilność chromosomów) przyczyniają się do nowotworowej transformacji komórek. Teoria ta wymaga potwierdzenia w prospektywnych badaniach epidemiologicznych, bowiem aktualne wyniki badań typu przypadek kontrola są rozbieżne. Dlatego też celem pracy prezentowanej na łamach Journal of the American Medical Association była ocena zależności pomiędzy długością telomerów w leukocytach a ryzykiem nowotworowym w prospektywnej włoskiej próbie populacyjnej Bruneck Study. Długość telomerów oceniono w roku 1...