Śródrdzeniowy naczyniak jamisty powyżej C1 - prośba o pilną konsultację