Leczenie przeciwbólowe u pacjentki ze stopą cukrzycową?