Zwężenie zastawki tętnicy płucnej a kaszel u niemowlęcia