Pomocy - awulsyjne złamanie podstawy paliczka bliższego kciuka w okolicy przyczepić więzadła pobocznego