Koledzy intensywiści, anestezjolodzy, pulmonolodzy w przypadku nasilenia zarazy będą mieć zbyt wiele roboty, będą wykrus...