2005 - zdiagnozowano guza nerki prawej . Choroby współwystępujące : - nadciśnienie tętnicze - astma oskrzelowa - niedomykalność zastawki mitralnej - otyłość - kamica żółciowa - klaustrofobia 13.03.2020 TK jamy brzusznej i miednicy . Na skrajnych skanach badania widoczne jest znaczące powiększenie przedsionka prawego.. Aorta wydłużona o krętym przebiegu , średnicy na poziomie kopuły przepony 21 mm, na poziomie odejść tętnic nerkowych 20 mm , na poziomie bifurkacji średnicy 19 mm. Przyściennie w orcie mieszane blaszki miażdżycowe. Prawa tętnica nerkowa zakontrastowana jedynie w początkowym odcinku , w dalszym przebiegu światło tętnicy wydaje się bardzo słabo wypełniać środkiem kontrastowym. Nerka prawa zniekształcona , z cechami marskości , nie wzmacnia się po podaniu środka kontrastowego , ponadto w obrębie miąższu widoczne są hypodensyjne zmiany średnicy do 55 mm o wyglądzie torbieli. Poza tym w miąższu nerki prawej widoczne są również zwapnienia . Tętnica nerkowa lewa prawidłowo zakontrastowana , prawidłowej szerokości . Nerka lewa ulega wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Pień trzewny , tętnica krezkowa górna , tętnica krezkowa dolna prawidłowo zakontrastowane ( t. krezkowa dolna z niewielkim zwężeniem ). W fazie opóźnionej nerka prawa nie wydziela ...